Otwarcie Promyka
To index page Previous page Next page
IMG_0059
Przecięcie wstęgi przez Starostę.