O nas » Historia

Tak to się zaczęło...

Wygl±d pomieszczeń od razu po przekazaniu
Pomieszczenia przed remontem

Przekazane w 1993 roku pomieszczenia dla potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdowały się w fatalnym stanie. Grzyb na ścianach, wyrwane kontakty i rury, ogromne zacieki - mogły załamać nawet najbardziej odpornych.

¦miało podjęto się remontu obiektu. Piętrz±ce się przeszkody nie zniechęcały, wręcz przeciwnie - zdopingowały do większych wysiłków w myśl zasady: "Co z trudem zdobyte - cenniejsze".

Usunąć trzeba było bariery architektoniczne, aby przyjazd do obiektu wózkiem inwalidzkim nie stanowił żadnego problemu.
Ekipa pod kierownictwem p. Zenona Wesołowskiego zajęła się szybko i sprawnie oraz fachowo, budow± niezbędnej pochylni. Dzięki wydatnej pomocy Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego realizacja tego zadania została szybko i fachowo wykonana.

W miarę upływu miesięcy grzyby przestały straszyć, rury wymieniono, dziury zalepiono, a ściany pokryte zostały farb±.

Wygląd pomieszczeń od razu po przekazaniu
Pomieszczenia przed remontem
Budowa pochylni
Budowa pochylni

Wybory do władz "Promyka"

Na początku 1995 roku grupa inicjatywna ukonstytuowała się i postanowiła utworzyć stowarzyszenie skupiające osoby niepełnosprawne z miasta i okolic. W wyniku wyborów Prezesem Zarządu został Eugnieusz Górniak. Zostały rozdzielone zadania poszczegółnym osobom i ustalone terminy do ich wykonania. Jednocześnie poczyniono starania o rejestrację Stowarzyszenia w S±dzie Rejestrowym w Poznaniu. Pracy przed Zarządem było wiele, jednak zapał i chęci wkrótce przyniosły pozytywne rezultaty.

Zebranie grupy inicjatywnej
Zebranie grupy inicjatywnej
Podsumowanie dotychczasowych osiągnięć i wyznaczenie dalszych zadań do wykonania
Podsumowanie dotychczasowych osiągnięć i wyznaczenie dalszych zadań do wykonania

Uroczyste otwarcie

Poseł T. Tomaszewski udziela wywiadu
Poseł T. Tomaszewski udziela wywiadu

Po długich staraniach "Promyk" został wyposażony w specjalistyczny sprzęt, którego nie powstydziłaby się profesjonalna placówka

Uroczyste otwarcie 27 listopada 1995 swoj± obecnościa zaszczycili m. in.: Przedwodnicząca Komisji Zdrowia dr Krystyna Bartoszak-Grzybowska, rehabilitantka dr Dorota Wieruszewska, Radna Rady Miejskiej pani Dorota Chlasta oraz Poseł na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski, który bardzo dużo pomógł przy realizacji projektu.

Copyrights © www.stowarzyszenie-promyk-gniezno.pl 2005 - 2023 | designed by Raph
Valid XHTML 1.0!Valid CSS!