Oddziały » Trzemeszno

Informacja

Oddział Stowarzyszenia C.R.K. Gniezno utworzono dnia 13 grudnia 1999 roku przez p. Eugeniusza Górniaka z Gniezna oraz p. Mieczysława Tomczaka z Trzemeszna. Współzałożycielami byli też Lucyna Buzała oraz p. Tadeusz Kostka.

Oddział skupiał wówczas 15 członków - obecnie 99.

Nasz Oddział działa zgodnie ze statutem na rzecz osób niepełnosprawnych. Jak mówi nazwa Stowarzyszenia - zajmuje się ono organizowaniem spotkań integracyjnych pomiędzy oddziałami "Promyka", wycieczek plenerowych, spotkań okolicznoźciowych, a także zbiorowych wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne.

Celem naszym jest współpraca z ludźmi niepełnosprawnymi, wspólne spędzanie wolnego czasu oraz niesienie pomocy w miarę możliwości.

Oddział nasz działa na rzecz ludzi niepełnosprawnych dzięki sponsorom, ludziom dobrej woli oraz członkom, którzy biorą czynny udział w jego działaniach.

Zarząd

Prezes Oddziału Trzemeszno - Danuta Danielewska Prezes - Danuta Danielewska
  • Wice Prezes - Ryszard Cieślewicz
  • Pomoc Administracyjna - Lidia Głogowska
  • Pomoc Administracyjna - Ewa Borzymowska
  • Członek - Bogumiła Matuszak

Kontakt

Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne "Promyk Gniezno"
Oddział Trzemeszno
Organizacja Pożytku Publicznego

ul. Piastowska 4/B
62-240 Trzemeszno
Copyrights © www.stowarzyszenie-promyk-gniezno.pl 2005 - 2023 | designed by Raph
Valid XHTML 1.0!Valid CSS!