O nas » Nasi Przyjaciele

Poseł na Sejm RP - Tadeusz Tomaszewski

Poseł Tadeusz Tomaszewski

Na wstępie może ktoś zapytać dlaczego Posła Tadeusza Tomaszewskiego nazywamy naszym przyjacielem? OdpowiedĽ jest prosta - od pierwszych dni, kiedy "Promyk" otrzymał zniszczone pomieszczenia, jako siedzibę Stowarzyszenia, zaczęliśmy szukać osoby, instytucje i urzędy, które mogłyby nam dopomóc w doprowadzeniu piwnic na pomieszczenia nadające się do właściwej rehabilitacji i zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania dla naszych członków. Pierwszą osobą, która zainteresowała się naszymi potrzebami był właśnie Tadeusz Tomaszewski.

Przybył do naszej siedziby, zobaczył jak wyglądają pomieszczenia, zaproponował jakie prace w pierwszej kolejności należy wykonać, sam zadeklarował wszechstronn± pomoc i podpowiedział nam gdzie należy szukać możliwości w uzyskaniu środków pieniężńych i materiałów niezbędnych dla przeprowadzenia wspomnianych remontów.

Zarz±d "Promyka" skorzystał z dobrych rad, które okazały się trafne i prace adaptacyjne szybko ruszyły do przodu. Jednak dostęp do naszej siedziby był utrudniony dla osób prouszaj±cych się na wózkach ze względu na istniej±ce bariery architektoniczne - strome schody. Zwróciliśmy się do Posła o pomoc w tym wględzie i nie zawiedliśmy się. Podpowiedział nam dok±d udać się, aby wykonać projekt pochylni dla wózkowiczów, a póĽniej znaleźć środki i wykonawców do zrealizowania tego zadania.

Dalsza pomoc Posła Tomaszewskiego sprowadzała się do tego, że dopomógł nam finansowo oraz podpowiadając dokąd należy się udać w celu uzyskania środków na organizację turnusów rehabilitacyjncyh, odpowiednich miejsc tych turnusów, na zorganizowanie obozów rehabilitacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dopomógł w zorganizowaniu dziesięciu edycji rajdów samochodowych przeznaczonych rónież dla osób niepełnsprawnych. Pomoc dotyczyła również organizacji festynów integracyjnych wiosennych i jesiennych, naszego udziału w licznych zawodach sportowych, olimpiadach.

Tadeusz Tomaszewski umożliwił "Promykowi" dostęp do nowych technologii - tak niezbędnych w codziennym aktywnym działaniu dla takiej organizacji jak my w XXI wieku. Dzięki Panu Posłowi uzyskaliśmy dostęp do światowej infostrady - Internetu oraz zaistnieliśmy w Sieci, czego dowodem jest niniejszy serwis internetowy. :)

Za te wszystkie przyjazne gesty jesteśmy ogromnie wdzięczni i mamy nadzieję, że w przyszłości Poseł, który jest honorowym członkiem "Promyka", nadal zostanie naszym przyjacielem.

Copyrights © www.stowarzyszenie-promyk-gniezno.pl 2005 - 2023 | designed by Raph
Valid XHTML 1.0!Valid CSS!