O nas » Działalność

Czym się zajmujemy...

Stowarzyszenie "Promyk" powstało 22.12.1995 jako organizacja pozarządowa. W roku 2005 przypada Jubileusz X-lecia istnienia naszego Stowarzyszenia.

Działamy na podstawie statutu zatwierdzonego przez Sąd Wojewódzki w Poznaniu. Pierwotnie Stowarzyszenie skupiało kilkunastu członków, a obecnie liczy ponad 500 osób niepełnsprawnych o różnych rodzajach schorzeń i niepełnosprawności.

Mamy odddziały w Witkowie, Trzemesznie. Praca nasza opiera się głównie na wolontariacie. Chcemy przynosić ulgę wsparcie i pocieszenie w cierpieniu. Naszą pasją jest chęć niesienia pomocy drugim osobom będącym w jeszcze trudniejszym, niż my, położeniu życiowym, a zwłaszcza zdrowotnym.
Pomieszczenia w których pracujemy są pozbawione wszelkich barier architektonicznych, posiadamy zjazd dla wózkowiczów.

Stowarzysznie "Promyk" prowadzi szeroką działalność nastęjących dziedzinach:

Współpraca z organizacjami i instytucjami

"Promyk" współpracuje z różnymi organizacjami o podobnych profilach w mieście Gnieźnie i powiecie, oraz poza nim. Nawiązaliśmy współpracę organizacją osób niepełnosprawnych z Dorog i Esztergom (Węgry), a także z Polakami miekszającymi na Litwie w Trokach. W roku 2004 nawiązaliśmy współpracę orgnizacją osób niepełnosprawnych z Dahme (Niemcy). Współpraca nasza z tymi organizacjami rozwija się pomyślnie w wielu dziedzinach, prowadzimy wymianę delegacji i dzielimy się doświadczeniami i własnymi osiągnięciami.

Nie ograniczamy się tylko do własnych problemów i do własnych spraw, lecz jesteśmy otwarci i staramy się integrować z osobami i instytucjami przyjaźnie nastwionymi do naszego środowiska. Dlatego współpracujemy z władzami samorządowymi z województwa wielkopolskiego: z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim, ROPS, oraz z władzami miasta Gniezna i powiatu, z Posłem na Sejm RP Tadeuszem Tomaszewskim, z licznymi ogranizacjami jak: PCPR, MOPS, Urzędem Pracy, MOK, MDK, PCK, PTTK i innymi.

Na bieżąco współpracujemy z bratnimi organizacjmi pracującymi w środowisku osób niepełnosprawnych, a mianowicie: z Polskim Towarzystem Stwardnienia Rozsianego, Polskim Związkiem Głuchych, Polskim Związkiem Niewidomych, "Caritas" Gniezno, z Ośrodkami Szkolno-Wychowawczymi z Gniezna i z powiatu gnieźnieńskiego.

Odznaczenia

Doceniając działania naszej organizacji na przestrzeni ostatnich lat Rada Miasta z Gniezna przyznała Stowarzyszeniu "Promyk" odznaczenie zbiorowe "Za zasługi dla Miasta Gniezna".

Natomiast "Promyk" każdego roku wrecza medal "Darczyńca Roku" - "Korona Serca" dla instytucji, osób lub firm, które w szczególny sposb przyczyniły się do rozwoju naszego Stowarzyszenia oraz udzieliły nam pomocy w prowadzeniu działalności statutowej.

Motto "Promyka"

Nasze stałe motto brzmi:

"Człowiek znaczy tyle, ile może dać drugiemu człowiekowi"

W naszym codziennym działaniu, pamiętamy o tym, aby wcielać je w życie.

Zarząd Stowarzyszenia "Promyk" Gniezno

Copyrights © www.stowarzyszenie-promyk-gniezno.pl 2005 - 2023 | designed by Raph
Valid XHTML 1.0!Valid CSS!